Werkwijze

Uw hond wordt ‘s morgens of ‘s middags in een goed geventileerde bus opgehaald om vervolgens naar de uitlaatlocatie te gaan. Daar wordt met de honden minimaal een uur gewandeld.
 
Ook kunt u uw hond met onze dagopvang mee laten gaan. We hebben daartoe meerdere grote speelvelden beschikbaar welke omheind zijn en onder volledig toezicht staat van ervaren hondenbegeleiders. Afhankelijk van de aard en grootte van uw hond(en) verblijven de honden op het daarvoor bestemde speelveld. Zelfs voor loopse teven hebben we een apart speelveld. Bij slecht weer kunnen de honden schuilen in daarvoor bestemde hondenverblijven. Bij extreme weersomstandigheden verblijven de honden in onze kennels. Ook gebruiken we deze kennels voor hun broodnodige dutje. Dagopvang en de uitlaatservice is alleen op werkdagen te reserveren met uitzondering van feestdagen die op een doordeweekse dag vallen.

Eenvoudig reserveren


Vanaf heden werken wij met een volledig geautomatiseerd reserveringssysteem DoggyDoggy.nl

Onze klanten loggen rechtstreeks in op hun klantportaal op www.doggydoggy.nl/banjer hier kunnen zij al onze diensten, vakantieopvang, dagopvang en uitlaatservice direct in onze agenda reserveren. U kunt op uw klantportaal ook zelf gemakkelijk uw reserveringen beheren. Zo kunt u altijd tot 16:00 uur voorafgaand aan de dag van de te uit te voeren dienst een nieuwe reservering maken, wijzigen of annuleren.


Ophalen per wijk

We halen de honden zoveel mogelijk op per wijk en brengen ze ook zo veel mogelijk per wijk weer naar huis. Dit zorgt ervoor dat de honden een zo kort mogelijke rit in de bus maken en sneller op de plaats van bestemming zijn.

Puppyveld

Op de dagopvang hebben we een apart veld vrijgemaakt voor de jonge honden.

Uitlaatservice, combigroep bij onvoldoende aanbod

Voor de uitlaatservice behouden wij de mogelijkheid van de voorkeur voor de ochtend of de middag. Bij een gering aanbod zullen wij de ochtend en middaggroep samenvoegen tot een combinatiegroep.